Overzicht Erfgoed

Karel Lavrijsen, Staf Lasters

In 2022 ondersteunde AWEG een project tezamen met de Arendonkse gemeentescholen en met Erfgoed Noorderkempen om erfgoed toegankelijker te maken voor lagere schoolkinderen van het vierde studiejaar. In deze publicatie wordt de algemene aanpak uitgelegd.


Karel Lavrijsen, Staf Lasters

AWEG werkte in 2022 samen met de gemeentescholen van Arendonk en Erfgoed Noorderkempen aan een project om lagere schoolkinderen te laten kennismaken met lokaal erfgoed. Een verslag.


Beestig Erfgoed 2023 door Toon Van Eemeren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beestig Erfgoed 1 : rupsen, reeds in de 18de eeuw een serieus probleem

Beestig Erfgoed 2 : Dood aan de wilde varkens

 

Beestig Erfgoed 3 : Stropers en zwarte mannen

 

Beestig Erfgoed 4 : Maria Elisabeth Gouvernante  en fazanten 

 

Beestig Erfgoed 5 : 1772, de eerste hondentaxen

 

Beestig Erfgoed 6 : de  droevige gevolgen van de hondentax

 


Karel Lavrijsen

Op de Wampenberg in Arendonk vinden sinds begin 2023, rioleringswerkzaamheden plaats. De afgegraven grond wordt naar een grondopslagplaats in de Neerstraat gebracht. Archeologisch vooronderzoek toonde aan dat op die plaats, geen archeologische vondsten in de bodem zitten.

Wandeling in de watering ter gelegenheid van Open Monumentendag 2023 op 10 september 2023.