Arendonk 25 - 50 -75 -100... jaar geleden

375 jaar geleden Amalia van Solms

Een ander gevolg van de vrede van Munster was dat Arendonk in 1648 een nieuwe bazin kreeg: Amalia van Solms. Door haar huwelijk met Frederik Hendrik van van Oranje-Nassau was Amalia prinses van Oranje geworden. Haar man stierf in 1647 en Amalia krijgt als lid van het geslacht Oranje door artikel 45 van de vrede van Munster, het land van Turnhout als privébezit, met het kasteel, de Bank van Schoonbrioek, en alle bijhoorigheden, zo dorpen en gehuchten, als rechten en lenen, die van oudtijds hieraan verbonden waren”. En bij die dorpen was dus Arendonk. Zij was daarbij verplicht de Katholieke godsdienst te respecteren. Onder Amalia van Solms brak voor het land van Turnhout, en dus ook Arendonk, een voorspoedige tijd aan.

Lees meer »

Arendonk 375 jaar geleden

Caerte figuratief der paelen ende paelsteden, scheydende de heerlyckheyt Ravels, ter eendre, ende de vryheydt Turnhout enfle Arendonck, ter andere syde. © Copyright State Archives of Belgium.

Lees meer »