Beestig Erfgoed 2 : Dood aan de wilde varkens


Uit de grote verzameling edicten bewaard in het oud gemeentearchief van Arendonk 


1 Maart 1781 

De wilde varkens veroorzaken teveel schade aan de gewassen op het veld. Daarom vaardigt Keizer Joseph een ordonantie uit. Alle wilde varkens moeten ofwel opgesloten worden in een omheining ofwel meteen gedood worden.
Als de verantwoordelijken van de dorpen of gemeenten op de hoogte gebracht worden dat er wilde varkens gezien zijn, na deze maatregelen, dan hebben zij 4 uren de tijd om tot 3 personen aan te duiden. Deze personen moeten dan de wilde varkens doden op koste van de gemeenschap. De gedode varkens zullen worden verkocht aan de meest biedende door de verantwoordelijken van het dorp. De opbrengst van de verkoop komt dan als compensatie in de dorpskas.


Bron : Rijksarchief Antwerpen, Oud Gemeentearchief Arendonk, OGA nr 411- Bevel wilde varkens in parken op te sluiten of te doden, 11 oktober 1781, drukwerk, Brussel, Kon. Drukkerij, l stuk