OVERZICHT PUBLICATIES : 1800 -1899

hoe werd er aan onderwijs gedaan in de periode van de Hollandse overheersing ?

In 1818 worden door de Nederlandse koning Willem I de “Maatschappij van Weldadigheid” opgericht. Onder andere in Merksplas werd een kolonie gesticht. Welke Arendonksenaars kwamen daar zoal terecht?

de processen verbaal vertellen telkens een verhaal over diverse onderwerpen, en geven een mooi beeld van het dagelijkse leven. Met naam-index voor genealogen. 

Hoe de Arendonkenaars het de Nederlandse koning Willem I moeilijk maakten om zijn wet over de nieuwe grens te tekenen. De herontdekking van een verdwenen grensweg.

In de periode 1845-1846 wordt het deel van Dessel tot Turnhout van het kanaal Dessel-Schoten  gegraven. Het kanaal gaat een grote invloed hebben op het dagelijkse leven in Arendonk.

Turf was lang de brandstof van de gewone man. In Arendonk werd al vanaf de 13de eeuw turf gedolven. Bij het graven van het kanaal in 1846 werden de turfvelden aan het Goor in twee gesneden, waardoor het delven van turf moeilijk werd. Toch werd nog turf voor brandstof gedolven tot de Tweede Wereldoorlog, toen steenkool schaars was. Het ganse verhaal kan je lezen in deel 2 over de rol van de vaart in het leven van de Arendonkenaars.

In 1857 kwam niet minder dan de Graaf Van Vlaanderen, Filips van België, zoon van Leopold I, naar Arendonk om de  eerste steen te leggen van een grote stoomjeneverstokerij. Al in 1863 kwam de uitbating van de stokerij een einde.

1872. De vaart. Deel 3. Het kanaal en de dynamietfabriek. De dynamietfabriek was de eerste grote fabriek die aan het kanaal werd gebouwd. Het is een unieke fabriek die een belangrijke werkgever werd voor de Arendonkse bevolking.

In 1872 werd de dynamietfabriek van Arendonk, een unieke fabriek in België, opgericht. Tot 1964 zal het één van de belangrijkste werkgevers van Arendonk zijn.

Beoordeling van het boek “Geschiedenis van de dynamietfabriek van Arendonk van 1872 tot de sluiting. De mythes ontmijnd”, door de experts van ETWIE, de expertisecel voor technisch, wetenschappelijk en industrieel erfgoed, gevestigd in het Industriemuseum van Gent

Eind negentiende eeuw werd ijzererts (ijzeroer, moerasijzererts) gedolven in ijzerertsmijnen in dagbouw in de streek van de Broekkant in Arendonk.

In 1904 kreeg Arendonk een nieuwe kerk. De oude kerk werd afgebroken en het kerkhof rond de kerk werd verplaatst naar de Kloosterbaan.

Vorige week dook in het zuiden van Frankrijk een Britse jongen op die al zes jaar vermist was. Hij was als kind meegenomen door zijn moeder en grootvader en had al die tijd in een commune geleefd." Een opmerkelijk verhaal volgens de kranten. Toevallig vond Els Lenaerts, op dezelfde dag dat het nieuws bekend geraakte, een gedicht uit de 18de eeuw dat even opmerkelijk blijkt te zijn in het Oud Gemeentearchief van Arendonk dat bewaard wordt in het Rijksarchief van Antwerpen.

Van de Tafels van de Heilige Geest tot Openbare Commissies voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW’s). De sociale geschiedenis van Arendonk.