1872. De vaart. Deel 3. Het kanaal en de dynamietfabriek.