Blog

Informatie-avond : Genealogie en de website van het Rijksarchief

De heemkunde kring van Reusel, vroeg ons voor hun werkgroep genealogie, of we een avond wilden organiseren rond het gebruik van de website van het Belgische Rijksarchief. Deze site is zeer uitgebreid en bij nader inzicht ook komplex als je er goed gebruik van wilt maken. Er staat ongelooflijk veel informatie op die site, maar hoe geraak je daar?

Lees meer »

Gaten dichten in ons verleden

Er is al veel geschreven over de geschiedenis van Arendonk. Maar er is veel meer nog niet geschreven.... Aweg tracht door studie van de vele data die aanwezig is in de evenzovele archieven, die gaten in onze historie op te vullen. We doen dit door de originele aktes, boeken, informatie, ... te transcriberen (= letterlijk uitschrijven in huidig nederlands). Daarna trachten we in hedendaags begrijpelijk Nederlands deze teksten te publiceren. Zodat er telkens een stukje van de grote puzzle voor iedereen beschikbaar wordt. Dit kunnen kleine verhalen zijn, maar ook grote projecten die vele maanden werk vergen. Maar telkens als we weer iets klaar hebben, dan publiceren we het hier. Voor uw leesgenot !

Lees meer »