Gaten dichten in ons verleden

Gepubliceerd op 17 januari 2023 om 20:00

Er is al veel geschreven over de geschiedenis van Arendonk. Maar er is veel meer nog niet geschreven.... Aweg tracht door studie van de vele data die aanwezig is in de evenzovele archieven, die gaten in onze historie op te vullen. We doen dit door de originele aktes, boeken, informatie, ... te transcriberen (= letterlijk uitschrijven in huidig nederlands). Daarna trachten we in hedendaags begrijpelijk Nederlands deze teksten te publiceren. Zodat er telkens een stukje van de grote puzzle voor iedereen beschikbaar wordt. Dit kunnen kleine verhalen zijn, maar ook grote projecten die vele maanden werk vergen. Maar telkens als we weer iets klaar hebben, dan publiceren we het hier. Voor uw leesgenot !

www.aweg.be 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.