1846. De vaart. Deel 2. Het kanaal en de turfwinning.