1655 -1656 de zaak schout tegen Michiel Crols


De namenlijst
Michiel Hendrick Crols, molenaar, klein van gestalte , linkshandig, ongeveer 61 jaar oud. Na
de dood van Frans Lenaerts, de molenaar, zorgt hij voor diens kinderen. Lid van de gilde van
de colveniers van de gilde van de bussche.
Willem Van Herck, de oveledene, schoenmaker, twistziek man, altijd in schulden.
Willem Van Herck de oude, vader van de overledene.
Jan Van Herck, broer van de overledene, toeziender van diens kinderen.
Frans Van Herck, nog een broer.
Jan Thijs de Bie (of Bieman), mombaer van Willems kinderen.
Jan Pauli, schout, uit Turnhout.
Willem Lenaerts, zoon van Frans, schoonzoon van Michiel Crols, 33 jaar oud.
Michiel Lenaerts, jongere broer van Willem, 29 jaar oud.
Hans Lenaerts, oud kerkmeester, ongeveer 64 jaar oud.
Jan Bleijs alias Minten (of Menten), valkenier, ongeveer 55 jaar oud, vriend en verre verwant
van Michiel Crols, ongeletterd.
Jeroen Verspaendonck, knecht van Jan Bleijs, ongeveer 36 jaar oud, ongeletterd.
Eustaes Hendricx, herbergier, ongeveer 34 jaar oud.
Catelijn Mertens, herbergierster, vrouw van Eustaes, 40 jaar oud.

Samson Theus, 70 jaar oud, medebewoner van de herberg van Eustaes Hendricx.
Nicolaes Wouters, chirurgijn, ongeveer 51 jaar oud, schepene en voorschepen geweest,
onderzoekt de dode en zorgt voor Michiels verwondingen.
Digna Vervloedt, aanwezig bij het onderzoek van de dode, 48 jaar oud, ongeletterd.
Maeijken Seels, ongeveer 71 jaar oud, legt het lijk af.
Adriaen Dens Adriaenssen, hoofdman van de gilde van de colveniers van de gilde van de
bussche
Luijcas Marx, substituut hoofdman van dezelfde gilde, ongeveer 70 jaar oud.
Cornelis Selen, koning van dezelfde gilde, ongeveer 34 jaar oud.
Melchior Franck, broeder van Corsendonk, ongeveer 21 jaar oud, verzorgt Michiel Crols.
Cornelis Timmermans, secretaris van Arendonk.
Lenart Strijbosch, lakenverkoper en tavernier, ongeveer 68 jaar oud.
Christiaen Van Gorp, vorster.
De schepenen:
Hans (Jan)Van Reusel, ongeletterd.
Adriaen Van Leuven
Cornelis Baten
Goijvart Theus
Abraham Wouters
Jan Janssen Embrechts alias Pos, ongeveer 40 jaar oud, ongeletterd.
Mattheus Van Herck

Jan of Christiaen Mallans, advokaat uit Turnhout.
Jan Loovens, advokaat uit Mol.