Beestig Erfgoed 5 : Een taks op honden


Uit de grote verzameling edicten bewaard in het oud gemeentearchief van Arendonk 


10 februari 1772

 Keizerin Maria-Theresia heeft een taks ingevoerd op de honden. In het plakkaat van 10 Februari staat dat elke gemeente een lijst moet maken van de eigenaars van honden. Zij zullen belast worden met 1 gulden per hond.   Deze belasting wordt ingevoerd omdat de regering een lening is moeten aangaan vanwege een dodelijke ziekte onder het hoornvee. De gedupeerde boeren konden aanspraak maken op een vergoeding hiervoor, en men vreest nu dat het te betalen bedrag een 200.000 gulden zou kunnen gaan kosten. Vandaar deze nieuwe belasting dus, die maar zal blijven tot het volledige geleende bedrag is terugbetaald, inclusief de renten. 

 Iedere bezitter, ongeacht stand of afkomst, moet verplicht zijn hond(en) aangeven, zoniet zullen deze worden gedood. En als toegeving : ook de eigen jachthonden van de Keizerin vallen onder deze wet. Honden waarvoor geen eigenaar is bekend, moeten worden gedood.

Je kan je afvragen hoe de arme bevolking, die een gulden niet zomaar konden betalen, hierop heeft gereageerd en wat voor drama’s dit soort wetten heeft veroorzaakt.

Die eigenaren die geen belasting willen betalen, moeten zich "ontmaecken" van hun hond en bovendien een verklaring afleggen die in de lijst moet worden genoteerd.

Heeft deze clausule ertoe geleidt dat vele honden werden afgemaakt? Of werden ze tijdelijk verstopt? Wij vrezen voor het eerste, want er stond een boete van 50 gulden op bedrog. Meer over de gevolgen in blog 6.


En dus wordt in Arendonk in 1772 een lijst opgemaakt. Hierover meer in een volgend artikel : Beestig Erfgoed 6 :  1772 Gevolgen van de nieuwe hondentaks in Arendonk


Bron : Rijksarchief Antwerpen, Oud Gemeentearchief Arendonk, OGA nr 168 - Verordening over de jacht op fazanten, Brussel, 14 februari 1738, drukwerk, Eug. H. Fricx, 1 stuk