OVERZICHT PUBLICATIES : 1900 - 1999

In 1906 besliste de Arendonkse gemeenteraad om elektrische straatverlichting in te voeren. Op het Begijnhof werd naast de Wamp een elektriciteitscentrale gebouwd.

Door de dodendraad op de vaartdijk in de Eerste Wereldoorlog, werden de bewoners achter het kanaal afgescheiden van de rest van de gemeente Arendonk. Het betekende de geboorte van een nieuwe parochie, De Vrij.

Een verhaal over de parochie van de Voorheide in Arendonk, met de drie pastoors die er gediend hebben in de hoofdrol.

Op 11 november 1918 eindigde de Eerste Wereldoorlog. Al in 1919 werd in Arendonk een monument opgericht om de gesneuvelden te herdenken. Het was een groot bronzen beeld op een blauwgranieten voetstuk van kunstenaar en beeldhouwer Alfred Courtens

hoe werd er aan onderwijs gedaan in de periode van de Hollandse overheersing ?

Het Pelgimsplein met de kapel en het herdenkingsmonument voor de Franse en Belgische soldaten die sneuvelden bij de Duitse inval in 1940. De kapel werd ingeschreven in het kadaster in 1952. Maar hoe oud is die kapel? Misschien wel een honderdjarige?

In 1924 werd de transformatiepost van Beerse opgericht. Het was een eerste stap in de oprichting van een provinciaal elektriciteitsnet, wat ook Arendonk zou voorzien van elektriciteit.

Een kanaal vormt steeds een geografische hindernis voor oorlogvoerenden partijen. Dat was zo bij de inval in mei 1940 toen de Belgisch/Franse troepen erin slaagden aan het kanaal in Arendonk de opmars van de Duitsers een tijdje te vertragen. Dat was ook zo tijdens de bevrijding. Toen was de aanwezigheid van het kanaal op Arendonks grondgebied zo mogelijk nog meer bepalend voor het verloop van de gevechten: de betrokken legers, de intensiteit van de gevechten en het verloop van de bevrijding waren verschillend voor wie voor of achter het kanaal woonde.

Het Lam Gods van de gebroeders Van Eyck stond hoog in het lijstje van kunstwerken die Adolf Hitler in bezit wou krijgen. In een eerste deel wordt beschreven hoe onder toezicht van Hiltler himself het beroemde schilderij vanuit het Franse Pau naar nazi-Duitsland werd overgebracht..

Op 24 september 1944 startte de bevrijding van Arendonk met zware gevechten aan de weg tussen brug 5 en de Nederlandse grens. De bevrijding van het centrum van Arendonk verliep zonder noemenswaardige gevechten. Arendonk was helemaal bevrijd op 3 oktober 1944.

Het schilderij van het Lam Gods heeft een bewogen leven achter de rug. Na de roof van het schilderij door de Duitsers in 1942, komt het schilderij in 1945 met behulp van de Amerikanen, terug naar Gent.

Amper 15 jaar na de Tweede Wereldoorlog keurde de Arendonkse gemeenteraad de vestiging van een Munitionshauptdepot ofwel de “Duitse Basis” op zijn grondgebied goed. Met het einde van de Koude Oorlog in 1989, kwam er ook een einde aan de Duitse Basis in 1994. Na vele jaren politieke discussie werd uiteindelijk in 2001 beslist om de voormalige gebouwen in te richten voor opvang van vluchtelingen.

Van 1970 tot 1995, met een onderbreking van 1982 tot 1994, werd in Arendonk ter gelegenheid van Sinte Katriena, ook een heus Katrientje gekozen. De Koninklijke Sport- en Veloclub was de oprichter van de verkiezing. Bij gebrek aan kandidaten werd na de verkiezing van 1995, de Katrientjes verkiezing gestopt.

50 jaar geleden, op 6 juli 1973, was de E3, de huidige E34, af en kon ook het verkeer van de autosnelweg gebruik maken in de twee richtingen.

Onderzoekers van het Ondraf/Niras hebben een studie opgezet om het risico voor aardbevingen in de Kempen in te schatten, en dit in verband met de mogelijke berging van radioactief afval in de Kempense ondergrond. Daartoe zijn ze gaan zoeken in de archieven of er sporen zijn te vinden zijn over aardbevingen en zijn gevolgen in de Kempen in de 14de tot de 19de eeuw. AWEG heeft die studie samengevat en aangevuld met gegevens uit een recent verleden.