VOOR 1600


13.000 jaar geleden woonden er al mensen in Arendonk in de Korhaan. Het was niet zo dat die mensen hier ononderbroken leefden tot vandaag. Bij koude periodes trokken ze naar oorden met een milder klimaat. Maar ze kwamen wel steeds terug. Een tijdslijn van de prehistorie tot zo’n 1500 jaar geleden, laat zien dat in Arendonk en omgeving, mensen steeds sporen hebben nagelaten.

Karel Lavrijsen bespreekt archeologische vondsten in Arendonk 

Dat we een Heirbaan hebben, weet elke Arendonkenaar. Maar hebben de Romeinen tastbare bewijzen achtergelaten die getuigen van een verblijf in onze gemeente?

  1. Arendonk, Stad en Vrijheid, titel gegeven door Hendrik I, hertog van Brabant. Tijdens de Franse overheersing werd de titel afgenomen, maar onder de Hollanders konden de gemeenten hun status herstellen. Arendonk stond niet op de lijst, en daarom zijn we nu een gemeente, en geen stad.

In de middeleeuwen waren woeste (onontgonnen) gronden, waartoe heidevelden behoorden, eigendom van de hertog van Brabant. Ook in Arendonk en Turnhout lagen uitgestrekte heidevelden.  In 1331 besluit de hertog die te verpachten aan de vrijheden van Arendonk en Turnhout. Het zou gedurende bijna 500 jaar het leven in en het uitzicht van Arendonk bepalen.

In 1482 geeft de hertog van Brabant, Maximiliaan van Oostenrijk, Arendonk de toestemming om drie jaarmarkten en één wekelijkse markt te organiseren.

In 2023 werd op de Vrijheid in Arendonk, archeologisch onderzoek gedaan op de plaats waar een verkaveling werd gepland. In deze publicatie wordt een overzicht gegeven van de eerste resultaten.