OVERZICHT PUBLICATIES : 2000 -

Waar komt de naam "de Most" vandaan en waar ligt nu het gebied van de Most in Arendonk ?

Recent werd een borstbeeld van de Arendonkse dokter Gustave Deroissart teruggevonden. Het beeld werd gemaakt door de Antwerpese beeldhouwer Maurits Van Reeth. Gezien de belangrijke rol die dokter Deroissart heeft gespeeld in het Arendonkse sociale leven, hoopt AWEG dat het beeld een plaatsje krijgt in een publiek toegankelijk plaats in de gemeente.