Genealogie 

In deze publicaties komen veel familienamen voor uit Arendonk en omgeving. De artikels zijn telkens doorzoekbaar op naam. Het staat u vrij hiervan copies te maken, maar voor de verdere verspreiding ervan, blijft u zelf verantwoordelijk. En vergeet aub niet om de bron correct te vermelden. 


Een meetboek bevat de beschrijvingen van de eigendommen en de eigenaren. Els Lenaerts heeft dit werk volledig getranscribeerd en voorzien van een uitgebreide index. Dit boekwerk van 413 pagina's kan worden gedownload.

een pardonbrief uit het voormalige hertogdom Brabant (15de-17de eeuw), Gerart Jansen doodt per ongeluk Jan Van Neer tijdens een banale discussie. Hoe loopt dit af 

een pardonbrief uit het voormalige hertogdom Brabant : 1621 : Thomas Thijs steekt na langdurig pesten Eijmbert Janssen dood. 

Een belastingslijst vooral interessant voor genealogen

Michiel Crols doodt uit zelfverdediging Willem Van Herck - wat volgt is een zeer uitgebreid onderzoek

een akte waarin de hoofdschout van Arendonk geld leent en verscheiden gronden als onderpand geeft

de volkstellinglijst van Arendonk 1751 volledig getranscribeerd en geanalyseerd

Francis Van Reeth een geweldenaar uit Boom houdt Arendonk in een angstgreep - en hoe Arendonk zijn problemen oplost

In 1818 worden door de Nederlandse koning Willem I

de “Maatschappij van Weldadigheid” opgericht. Onder andere in Merksplas werd een kolonie gesticht. Welke Arendonksenaars kwamen daar zoal terecht?

de processen verbaal vertellen telkens een verhaal over diverse onderwerpen, en geven een mooi beeld van het dagelijkse leven. Met naam-index voor genealogen.