Beestig Erfgoed 3 : Stropers en zwarte mannen


Uit de grote verzameling edicten bewaard in het oud gemeentearchief van Arendonk Bron : Rijksarchief Antwerpen, Oud Gemeentearchief Arendonk, OGA nr 297 - Verordening over de vijvers en stropers, 20 augustus 1767, Brussel, Kon. drukkerij, 1 stuk

20 Augustus 1767

Beestjes en stropers, het hoort nu eenmaal samen. Keizerin Maria-Theresia vaardigt een edict uit. Er zijn teveel stropers in het hertogdom Brabant, en deze weigeren bovendien hun wapens af te geven aan de officieren van justitie. Er zijn er ook die zich verkleden of helemaal zwart schilderen, om niet herkend te worden. Er zijn harde maatregelen nodig : diegenen die gearresteerd worden voor stroperij, zullen 10 jaar uit het Hertogdom verbannen worden. Diegenen die verkleed uit stropen gaan, met drie of meer personen durven samenwerken, en herkend worden, ondergaan hetzelfde lot.
De overheid mag ook uitzonderlijk beroep doen op de Boogschutters van het hof en van de drossaard van Brabant. Er wordt aangedrongen om dit edict zonder enig voorwendsel aan het publiek kenbaar te maken. Arendonk ligt temidden van bossen en heide, jachtgronden van de hoge Heren. Zouden de brave Arendonkenaars ook durven stropen?

(een Edict begint met opgave van alle titels van de keizerlijke hoogheid, en dat zijn er heel veel. Dit neemt bijna de helft van het edict in, daarna volgt de beschrijving van het onderwerp. De gemeente was verplicht dit bericht kenbaar te maken aan de inwoners en moest ook betalen voor het drukwerk.)