De Berendonkse Hoef : foto's en een akte uit 1371


Bron : www.aweg.be - multimedia collectie - De Berendonkse Hoef 


Deze foto's zijn gemaakt door E.H. Bervoets in de periode 1965-1969 (met dank aan Jan Segers en Els Lenaerts). Aweg heeft de originele foto's verbeterd met foto-software. Wenst u kopies zonder het watermerk, gelieve ons dan te contacteren aub.Bron : BHIC.nl -  2114 Abdij van Postel, 1138-1797 - Inventaris Oorkonden (charters)  -Arendonk - 3, 2 april 1371

Bron : BHIC.nl -  2114 Abdij van Postel, 1138-1797 - Inventaris Oorkonden (charters)  -Arendonk - 3, 2 april 1371

2 April 1371 : De schenkingsakte van de Berendonkse Hoeve aan de abdij van Postel 

Johannes Boels en zijn vrouw Heilewigis schenken al hun goederen, met inbegrip van een huis, schuur en schaapstal, gelegen in Arendonk op de Berendonk aan Andreas de Ripomont, kannunik van Floreffe en provisor van Postel. Zo hoopten zij een plaats te verkrijgen in de eeuwige hemel... 

 

Deze akte kan je bekijken op de website van het "BHIC", Brabants Historisch Informatie Centrum. Via www.bhic.nl kom je op het startscherm van deze Nederlandse site. Het is inderdaad zo dat het oude archief van Postel is ingescand door de Belgische Rijksarchieven. Maar aangezien deze geen plaats hadden op hun servers om deze collectie aan het publiek te kunnen aanbieden, en omdat een groot gedeelte van het Postels archief ook over Nederlandse gemeentes handelt, stelde BHIC voor om de collectie aan het publiek vrij te geven. Op de startpagina ga je naar de button : "Archieven en boeken". Daarna typt u in de zoekbalk : "Postel" of "Arendonk" en u komt meteen bij de aktes terecht. 

of u gebruikt gewoon deze link :

https://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=210&miadt=235&micode=2114&milang=nl&mizk_alle=postel&miview=inv2

Onderaan de akte ziet u een tekening. Het lijkt op een Keltisch kruis, maar er zijn nog andere details toegevoegd, zoals oa. het kruis boven het Keltisch vlechtwerk. Dit is de handtekening van Heer Claes vanden Broec, die deze akte heeft geschreven. Hij was een kloosterling die in dienst werkte van de abdij van Floreffe. Hij heeft meerdere aktes op deze manier ondertekent. Het is blijkbaar een gewoonte uit die tijd. Nicholaus de Palude, zoals hij zich officieel noemde werd priester gewijd na 1389 en stierf omstreeks 1394 als gezworen broeder van de O.L.V.-broederschap. 

(met dank aan de H. Michel Oosterbosch)

 

Toon Van Eemeren