Beestig Erfgoed 4 : Fazanten


Uit de grote verzameling edicten bewaard in het oud gemeentearchief van Arendonk 


14 Februari 1730

 

nu bijna 300 jaar geleden, gaat Maria Elisabeth, Gouvernante van de Nederlanden,een ordonantie uitvaardigen. De fazanten moeten beschermd worden. Zij verbiedt dan ook de jacht en moedigt diegenen die over een eigen jacht-gebied beschikken (de rijke elite dus) aan om fazanten uit te zetten. Er komt een totaal verbod om deze vogels te jagen gedurende twee jaren. En voor die heren, die weigeren om fazanten te kweken op hun eigendom, die mogen 5 jaar niet meer op fazanten-jacht. Dit alles in overleg met “de consistorie van den Hooren”. Dit was in die tijd het hoogste orgaan dat zich bezig hield met alles wat de jacht aanging in het hertogdom Brabant.


Bron : Rijksarchief Antwerpen, Oud Gemeentearchief Arendonk, OGA nr 168 - Verordening over de jacht op fazanten, Brussel, 14 februari 1738, drukwerk, Eug. H. Fricx, 1 stuk