1845 : Stortregens veroorzaken ramp

Gepubliceerd op 6 augustus 2023 om 13:10

bron : Delpher.nl / "Leydse courant". Leyden, 06-06-1845, p. 4. 


29 Mei 1845 : Stormvloed door Arendonk

Er komen veel meldingen uit de ganse wereld van uitzonderlijke stortregens die overstromingen veroorzaken. Op donderdag 29 Mei 1845 gebeurde een gelijkaardige ramp in Arendonk.
In de late namiddag van 29 Mei 1845 rond halfzes trok er een zwaar onweer over het dorp en volgde er een echte waterhoos die maar 5 minuten duurde. De mensen hadden nog nooit een dergelijk gedruis gehoord en zoveel water zien neervallen op zo korte tijd. De ganse streek stond onder en de mensen liepen naar buiten om het schouwspel te zien en om de eerste maatregelen te treffen. De pikzwarte wolken dreven af richting Ravels / Hoge Mierde.
Maar 30 minuten later  blies een noord-oosten wind het “regenzwarte” onweer terug over Arendonk. Ditmaal stortregende het bijna 2 uur onafgebroken. De regen veranderde de straten in kolkende rivieren, de Wamp bleef dagenlang overstroomd.
Zelfs de Leidse Courant van 6 juni beschreef de gebeurtenissen en voegde er aan toe dat een vrouw zou zijn meegesleurd door het water en was omgekomen…… maar dat zal de levendige fantasie van de toenmalige pers geweest zijn, er waren namelijk geen directe slachtoffers.
Maar deze locale ramp kwam boven op een rampzalig koud en nat voorjaar. De aardappelen, het voornaamste voedsel, had in gans Vlaanderen te lijden van schimmelinfecties. Maar ook andere veldvruchten brachten onvoldoende op om de hongerige bevolking te voeden.
De impact van de watersnood in Arendonk werd beschreven in een artikel in het Aankondigingsblad van 14 juni 1845, een 14 dagen na de ramp. Het water was weggetrokken en de schade werd duidelijk. 1/3 van de aardappelen was verrot en verloren. Vele arme gezinnen die een kleine moestuin hadden zagen de groentes verloren, wat er nog stond was verslijmd en was niet te redden. Diegenen die nog wat middelen hadden, plantten nu zo snel mogelijk terug aan, in de hoop dat de natuur de verloren tijd zou inhalen. Er wachtte namelijk een koude lange winter. Een zware slag voor de gemeente Arendonk, aangezien de kousennijverheid sterk wegkwijnde en er niet direct een alternatief voorhanden was. Een aanzienlijke groep van mensen verdiende zijn inkomen met deze thuis-nijverheid en had de opbrengsten van hun tuintje hard nodig om te overleven. En beide inkomsten kregen harde klappen.
(bron : collecties : krantendatabese van kempenserfgoed.be en Delpher.nl)

Toon Van Eemeren

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.